۱۴۰۰ سه شنبه ۲۸ ارديبهشت
معاونت پژوهشی دانشگاه آراد