حوزه علوم پزشکی دانشگاه ازاد
اداره منابع انساني و تشكيلات

اداره منابع انساني و تشكيلات

اداره منابع انساني و تشكيلات در حوزه علوم پزشكي مسئوليت بروز رساني تشكيلات سازماني، تاييد نيازهاي استخدامي و جذب نيروهاي تخصصي رسته بهداشتي درماني براي مراكز درماني تابعه دانشگاه را بر عهده دارد. و در راستاي ارتقاي بهره وري در مراكز درماني و توانمندي نيروي انساني حوزه علوم پزشكي و حمايت از اهداف و ماموريت هاي تعريف شده ساير بخش هاي حوزه علوم پزشكي دانشگاه، فعاليت هاي زير را انجام مي دهد.

 

ü      جذب نيروي انساني تخصصي رسته بهداشتي درماني براي بيمارستان ها و مراكز درماني تابعه دانشگاه

ü      همكاري و نظارت بر اجرا و طراحي برنامه‌هاي آموزش ضمن خدمت براي مديران وكاركنان حوزه علوم پزشكي دانشگاه.

ü      نظارت بر اجراي برنامه‌هاي آموزش مداوم براي مشمولين حوزه علوم پزشكي دانشگاه با هماهنگي وزارت بهداشت.

ü      برنامه ريزي نيروي انساني، كارمند يابي و نقل و انتقالات در حوزه علوم پزشكي دانشگاه.

ü      طراحي و اجراي نظام ارزيابي عملكرد كاركنان در حوزه علوم پزشكي دانشگاه.

ü      طراحي و اجراي برنامه هاي توسعه اي به منظور ارتقاء بهره وري در واحدها، مراكز درماني تابعه و ستاد حوزه علوم پزشكي

ü      نظارت بر اجراي قوانين ،مقررات ، آئين نامه ها ، دستورالعملها و بخشنامه‌هاي استخدامي كاركنان در حوزه علوم پزشكي دانشگاه.

ü      نظارت بر اجراي آيين‌نامه هاي مرتبط با حقوق و مزاياي كاركنان علوم پزشكي.

ü      نظارت بر اجراي امور اداري و كارگزيني كاركنان حوزه علوم پزشكي دانشگاه.

ü      نظارت بر انجام امور رفاه كاركنان و اعضاي هيات علمي حوزه علوم پزشكي دانشگاه و واحدهاي تابعه با هماهنگي معاونت اداري مالي دانشگاه.

 


تاریخ به روز رسانی: 1396/03/27
تعداد بازدید: 6509
Powered by DorsaPortal