حوزه علوم پزشکی دانشگاه ازاد
مديريت خدمات سلامت

دكتر شقايق وحدت: مديريت خدمات سلامت 

 

·         هيئت علمي واحد مرودشت

·         مدرك تحصيلي :PHD مديريت خدمات بهداشتي درماني


 معرفي مديريت خدمات سلامت

بيمارستان از نهادهاي مهم ارائه دهنده خدمات بهداشتي و درماني است كه با امكانات و تسهيلات ويژه خود در بازگشت سلامت جسمي و رواني افراد، تحقيقات پزشكي و آموزش نيروي ماهر در بخش بهداشت درمان نقش مهمي ايفا مي كند. از سوي ديگربراي راهبري و اداره موفق يك سازمان ضروري است كه آن سازمان به طريقي نظام مند و شفاف هدايت و كنترل گرديده و در عين حال به نيازهاي تمامي طرف هاي ذينفع نيز توجه شود.

لذا واحد مديريت خدمات سلامت به منظورشناخت تنگناهاي نهادي، سازماني و اداري و ايجاد قابليتهاي لازم براي اداره امور بيمارستان هاي تابعه دانشگاه آزاد تشكيل گرديده است .

اهداف اختصاصي مديريت خدمات سلامت

 

1- تجهيز و نوسازي بيمارستانهاي فعال دانشگاه آزاد اسلامي

2- يكپارچه سازي سيستم HIS بيمارستان هاي دانشگاه آزاد اسلامي در ستاد سازمان مركزي

3- ارتقا بهره وري و توانمندسازي نيروي انساني در بيمارستان هاي وابسته 

4- ارتقاي وضعيت  بخش اورژانس بيمارستان هاي  دانشگاه ازاد اسلامي 

5- ارتقا بهره وري در  بيمارستانهاي دانشگاه آزاد اسلامي

 

وظايف مديريت خدمات سلامت

1-    انجام مطالعه ، پژوهش و بررسيهاي لازم بر روي آمار عملكرد بيمارستانهاي واحدهاي تابعه حوزه علوم پزشكي و ارزشيابي كمي و كيفي انها

2-    انجام مطالعات پژوهشي و برنامه ريزي طرحهاي بيمارستاني كوتاه مدت و ميان مدت و دراز مدت

3-    مطالعه و بررسي در مورد وسائل و لوازم مصرفي ، غذايي و داروئي و تجهيزاتي مورد نياز بيمارستانها

4-    انجام مطالعات و بررسيهاي لازم در زمينه نيازهاي پرسنلي بيمارستانها و ارائه راه حلهاي مناسب جهت كمبود نيروي انساني و مشاركت در جهت راههاي جذب نيروي انساني

5-    بررسي پيشنهادات ايجاد بيمارستان و اعلام نظرات كارشناسي به مراجع قانوني ذي صلاح

6-      ارزيابي بيمارستانهاي جديدالتأسيس و توسعه يافته و اخذ مجوز از مبادي ذي ربط

7-     انجام مطالعات لازم بر روي پيشنهادهاي رسيده از بيمارستانها در زمينه توسعه ، حذف و يا تعيين نوع فعاليتهاي آنها و تهيه گزارش لازم پيرامون آن

8-     همكاري لازم با ساير كارشناسان واحدهاي ديگر در زمينه ارزشيابي ، تشكيلات بيمارستاني و نظارتي و غيره

9-    انجام مطالعه و بررسي در زمينه تعيين فضاهاي درماني و نوع فعاليت بخشها و تعداد تخت هر بخش در بيمارستانهاي جديدالتأسيس و در حال فعاليت

10-          شركت در جلسات و كميسيونهاي مربوطه و ارائه نظرات مشورتي وتخصصي

11-          مشاركت در ارزشيابي شاخصهاي عملكردي و اختصاصي بيمارستانها

12-         بررسي پيشنهادات ايجاد بيمارستان و اعلام نظرات كارشناسي به مراجع قانوني ذي صلاح

 

 

 

تاریخ به روز رسانی: 1396/03/27
تعداد بازدید: 5070
Powered by DorsaPortal