حوزه علوم پزشکی دانشگاه ازاد
مديريت توسعه و هماهنگي مراكز تحقيقاتي

مديريت توسعه و هماهنگي مراكز تحقيقاتي:

تأسيس و فعاليت مراكز تحقيقات و مراكز باليني از راهكارهاي كليدي و عملي براي تقويت توان پژوهشي دانشگاه ها و گروههاي آموزشي حوزه پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي مي باشد. 

از اهداف عاليه اين مديريت گردهم آوردن گروه قابل توجهي از اساتيد دانشگاه و نخبگان كشور در مراكز تحقيقاتي و مراكز باليني است تا با گسترش تحقيقات اولويت دار به نيازهاي سلامت جامعه پاسخي درخور دهند. فعاليت مراكز مصوب متعدد و تاسيس مراكز جديد لزوم سازماندهي و تقويت مراكز و هماهنگي فعاليتهاي آنها را بيش از پيش جلوه گر مي سازد. اين فعاليتها در حوزه پژوهش معاونت علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسامي به عهده "مديريت توسعه و هماهنگي مراكز تحقيقاتي" مي باشد. معاونت علوم پزشكي با تشكيل رسمي اين مديريت در زير مجموعه دفتر توسعه پژوهش، فناوري و نوآوري علوم پزشكي در سال 1392 بر آن است با انسجام بيشتري اهداف ذيل را دنبال نمايد: 

-
تسهيل روند تاسيس مراكز تحقيقاتي و مراكز باليني جديد 

-
كمك به افزايش كمي و كيفي فعاليت مراكز تحقيقاتي و مراكز باليني و تقويت بنيه پژوهشي آنها 

-
هدايت پژوهشهاي مراكز به سمت پاسخگويي بيشتر به نيازهاي سلامت جامعه 

-
هماهنگي بيشتر مراكز تحقيقاتي براي انجام پژوهشهاي مشترك 

-
تقويت رقابت پژوهشي بين مراكز تحقيقاتي و و مراكز باليني 

-
انجام ارزشيابي مدون دوره اي و ارتقاء آن 

-
زمينه سازي توزيع عادلانه امكانات و بودجه بين مراكز تحقيقاتي 
 

 تماس با ما: 

كارشناس ارشد: مهديه ايمني 

 تلفن تماس و فكس: 47351520(021)
 


آدرس پست الكترونيك: mrtdc.iau@gmail.com

تاریخ به روز رسانی: 1396/03/27
تعداد بازدید: 5177
Powered by DorsaPortal