حوزه علوم پزشکی دانشگاه ازاد
مديريت اسناد و اطلاع رساني پزشكي

مديريت اسناد و اطلاع رساني پزشكي:


اداره انتشارات و امور كتابخانه ها: 

1-
بررسي روند انتشار مجلات 

2-
ارائه موافقت اوليه جهت شروع انتشار مجلات علوم پزشكي 

3-
مكاتبه با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي جهت اخذ رتبه علمي پژوهشي مجلات علوم پزشكي 

4-
برگزاري شوراي انتشارات مركزي علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي و نظارت بر شوراهاي انتشارات دانشگاه آزاد اسلامي در واحدها 

5-
برقراري دسترسي به پايگاه هاي معتبر علمي در واحدهاي مجري رشته هاي علوم پزشكي و برگزاري كارگاه هاي آشنايي با اين ديتابيس ها؛ 

هم اكنون دسترسي به ديتابيس هاي ذيل برقرار مي باشد: 

Clinical Key;
 

EBSCO Medline Complete;
 

EBSCO Dentistry & Oral Science Source;
 

Wiley;
 

(The Cochrane Library (trial
 

كارگاه ها، جشنواره ها و كنگره ها: 

1-
برگزاري كارگاه هاي ستادي-پژوهشي علوم پزشكي 

تاكنون براي 7 كارگاه، شناسه اخذ شده است: 

الف- كارگاه مرور سيستماتيك: شناسه 77733 

ب‌- كارگاه سخنراني علمي: شناسه 77734 

ج‌- كارگاه جستجوي منابع الكترونيك: شناسه 77735 

د‌- كارگاه اخلاق در پژوهش هاي پزشكي: شناسه 77736 

ه‌- كارگاه كارآزمايي باليني مقدماتي: شناسه 99927 

و‌- كارگاه كارآزمايي باليني پيشرفته: شناسه 99928 

ز‌- كارگاه متاآناليز: شناسه 77748 

صدور مجوز به كنگره ها، كارگاه ها و همايش هايي كه در واحدهاي مجري علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي برگزار مي شود. 

برگزاري جشنواره علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي (لقمان حكيم) 

هر ساله در اوايل شهريور ماه مصادف با روز پزشك برگزار مي شود كه تا كنون دو دوره برگزار شده است. 

نظارت بر شركت اعضاي هيات علمي در كنگره هاي بين المللي و اعتبارسنجي كنگره هاي بين المللي 

اداره علم سنجي: 

1-
سنجش توليدات علمي واحدهاي مجري رشته هاي علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي و رتبه بندي آنها 

- مواردي كه قبلاً در سايت بارگزاري شده است: 

v فرمهاي اخذ موافقت اوليه انتشار مجلات، آيين نامه كسب رتبه علمي-پژوهشي مجلات علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي، روند و فلوچارت كسب رتبه علمي-پژوهشي مجلات علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي، و شرايط الزامي انتشار مجلات علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي از قبل در سايت موجود مي باشد. 

 مواردي كه لازم است در سايت، در قسمت انتشارات مديريت اسناد و اطلاع رساني پزشكي، اعمال شود: 

v پوستر مربوط به ديتابيس ها جهت بارگزاري در سايت ارسال خواهد شد. 

v ليست كامل ژورنال هاي پايگاه Dentistry& Oral Science Source در فايل dentistry coverage و ليست به تفكيك موضوع در Dentistry Subject در قالب فايل اكسل، جهت بارگزاري در سايت، به پيوست ارسال خواهد شد. 

v ليست كامل ژورنال هاي پايگاه Wiley در قالب فايل اكسل، جهت بارگزاري در سايت، به پيوست ارسال خواهد شد. 


تماس با ما: 

كارشناس ارشد: مهديه شجاعي 

 تلفن تماس و فكس: 47351519(021) 

آدرس پست الكترونيك: mrtdc.iau@gmail.com

تاریخ به روز رسانی: 1396/03/27
تعداد بازدید: 5119
Powered by DorsaPortal