حوزه علوم پزشکی دانشگاه ازاد
اداره جذب و هدايت استعدادهاي درخشان علوم پزشكي

-        سركار خانم دكتر مهسا هادي‌پور جهرميسرپرست محترم مديريت EDC دفتر توسعه آموزش و اموردانشجويان علوم پزشكي و رئيس اداره جذب و هدايت استعدادهاي درخشان علوم پزشكي

 

PhD فارماكولوژي پزشكي

دانشيار           عضو هيات علمي واحد پزشكي تهران


 
 
اهداف اداره جذب و هدايت استعدادهاي درخشان علوم پزشكي

-         اخذ و بررسي اطلاعات لازم در خصوص فارغ التحصيلان مشمول آيين نامه استعدادهاي درخشان مقاطع مختلف تحصيلي از واحدهاي تابعه حوزه علوم پزشكي دانشگاه و معرفي آنها جهت ورود بدون آزمون به مقطع بالاتر به مراجع ذيصلاح.

-         بازديد از دفاتر استعدادهاي درخشان و نظارت و ارزيابي برنامه هاي اجرا شده براي استعدادهاي درخشان در واحدهاي تابعه حوزه علوم پزشكي دانشگاه.

-         طرح‌ريزي و نظارت بر امور اجرايي توانمند سازي دانشجويان استعداد درخشان از طريق برگزاري كارگاه هاي آموزشي و پژوهشي و غيره در واحدهاي تابعه حوزه علوم پزشكي دانشگاه

-         نظارت بر اجراي آيين نامه دانشجويان استعداد درخشان در  واحدهاي تابعه حوزه علوم پزشكي دانشگاه.

-         دريافت گزارشات عملكرد واحدهاي تابعه حوزه علوم پزشكي دانشگاه در زمينه دانشجويان استعدادهاي درخشان

-         تعامل با وزارت بهداشت و ساير مراجع ذيصلاح در خصوص كسب امتيازهاي لازم براي دانشجويان استعدادهاي درخشان واحدهاي تابعه حوزه علوم پزشكي دانشگاه.

-         برنامه‌ريزي و نظارت بر برگزاري جشنواره‌ها و المپيادهاي سالانه دانشجويي حوزه علوم پزشكي دانشگاه.

-         برنامه‌ريزي و نظارت بر اجراي توانمندسازي و اثرگذاري مناسب نخبگان و استعدادهاي درخشان حوزه علوم پزشكي دانشگاه.

-         برنامه‌ريزي و نظارت بر شناسايي نخبگان و استعدادهاي درخشان حوزه علوم پزشكي دانشگاه.

-          برنامه‌ريزي و نظارت بر ايجاد بانك اطلاعاتي و ساماندهي تعامل با نخبگان و استعدادهاي درخشان حوزه علوم پزشكي دانشگاه.


  تلفن تماس: 47351666(021)
تاریخ به روز رسانی: 1396/03/27
تعداد بازدید: 5217
Powered by DorsaPortal