حوزه علوم پزشکی دانشگاه ازاد
مديريت امور دانشجويي و فرهنگي علوم پزشكي

-        جناب آقاي دكتر محمدحسين آيتيسرپرست  مديريت امور دانشجويي و فرهنگي علوم پزشكي 

 

دكتراي تخصصي طب سنتي

استاديار       عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران 

 
اهداف مديريت امور دانشجويي و فرهنگي علوم پزشكي

-         بررسي مدارك تحصيلي فارغ‌التحصيلان واحدهاي دانشگاهي و صدور ارزش‌نامه‌ها و تأييديه‌هاي تحصيلي.

-         انجام مكاتبات لازم در مورد اجراي طرح خدمت قانوني فارغ‌التحصيلان گروه پزشكي.

-         نظارت بر اجراي مقررات و قوانين مربوط به طرح خدمات پزشكي در واحدهاي علوم پزشكي تابعه.

-         معرفي فارغ‌التحصيلان رشته‌هاي علوم پزشكي مشمول طرح نيروي انساني به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي.

-         صدور مجوز تحويل مدارك تحصيلي به فارغ‌التحصيلان رشته‌هاي علوم پزشكي كه طرح گذرانده‌اند و يا مشمول طرح نمي‌باشند.

-         بررسي و ارجاع پرونده هاي واجد شرايط به كميسيون پزشكي نقل و انتقال دانشجويان.

-         - بررسي و نظارت بر اجراي مقررات مرتبط با اخلاق حرفه اي و نگرش اسلامي در واحدهاي زير مجموعه حوزه علوم پزشكي دانشگاه.

تاریخ به روز رسانی: 1396/03/27
تعداد بازدید: 5279
Powered by DorsaPortal