حوزه علوم پزشکی دانشگاه ازاد
مديريت امور اعضاي هيات علمي علوم پزشكي

-        جناب آقاي دكتر محمدحسين آيتيمدير امور اعضاء هيات علمي علوم پزشكي

 

دكتراي تخصصي طب سنتي

استاديار       عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران 

 
اهداف مديريت امور اعضاي هيأت علمي علوم پزشكي

-         رسيدگي و بررسي پرونده‌هاي اعضاء هيات علمي به منظور ارتقاء مرتبه

-    تصميم گيري در خصوص تبديل وضعيت اعضاي هيات علمي علوم پزشكي از پيماني به رسمي آزمايشي و از رسمي آزمايشي به رسمي قطعي براساس ضوابط.

-         نظارت بر حسن اجراي آئين‌نامه‌هاي مربوط به هيات مميزه

-    بررسي پرونده هاي جذب و بورس ارسالي واحدهاي علوم پزشكي تابعه جهت طرح در شوراي جذب و بورس اعضاي هيات علمي حوزه معاونت علوم پزشكي دانشگاه.

-         بررسي مطالعاتي و نيازسنجي به منظور پيشنهاد به‌روز كردن آئين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي مربوطه

-         ايجاد بانك جامع اطلاعات اعضاي هيات علمي حوزه علوم پزشكي دانشگاه.

-    تهيه مقدمات لازم براي تشكيل جلسات كميته هاي مرتبط با  فراخوان و جذب اعضاي هيات علمي حوزه علوم پزشكي دانشگاه.

-         انجام ساير امور مرتبط به فراخوان و جذب اعضاي هيات علمي حوزه علوم پزشكي دانشگاه


آقاي اسماعيلي كياسج محله: معاون امور اعضاي هيات علمي علوم پزشكي
 كارشناس امور آموزشي(امور جذب و استخدام اعضاي هيات علمي) (خانم رامبد)
 
 تلفن تماس: 47351617(021)
 
تاریخ به روز رسانی: 1396/03/27
تعداد بازدید: 5218
Powered by DorsaPortal