حوزه علوم پزشکی دانشگاه ازاد
مديريت مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي (EDC)

-        سركار خانم دكتر مهسا هادي‌پور جهرميسرپرست محترم مديريت EDC دفتر توسعه آموزش و اموردانشجويان علوم پزشكي و رئيس اداره جذب و هدايت استعدادهاي درخشان علوم پزشكي

 

PhD فارماكولوژي پزشكي

دانشيار           عضو هيات علمي واحد پزشكي تهران


 
اهداف دفتر مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي(EDC)

-         هدايت و نظارت بر اجراي روش هاي نوين آموزشي و ارزشيابي يراي توسعه و ارتقاي كيفيت آموزش علوم پزشكي دانشگاه

-         سازماندهي، اجراء و نظارت بر ارزشيابي اعضاي هيات علمي حوزه علوم پزشكي دانشگاه

-         هدايت و نظارت بر فرايندهاي ارزشيابي فراگيران و تحليل نتايج آزمونها با هدف ارتقاي كيفي آزمونها

-         هدايت، تصويب، تامين بودجه و نظارت بر اجراي طرح هاي پژوهش در آموزش

-         هدايت، هماهنگي، تسهيل، نظارت و ارزيابي فعاليت هاي دانش پژوهي بر اساس آئين نامه مربوطه

-         هدايت و نظارت بر برنامه هاي آموزش از راه دور و الكترونيكي حوزه علوم پزشكي دانشگاه

-         نظارت بر عملكرد و هماهنگ نمودن فعاليت هاي دفاتر توسعه آموزش تابعه

-    هماهنگي و اجراي امور مربوط به فرايندهاي برتر دانشگاهي جهت ارسال به دبيرخانه دائمي جشنواره شهيد مطهري واقع در وزارت بهداشت و ساير جشنواره ها.

-    بررسي درخواست هاي واحدهاي دانشگاهي در خصوص گسترش رشته ها و واحدهاي مرتبط با علوم پزشكي و پيشنهاد جهت اخذ مجوزهاي لازم توسط شوراي گسترش حوزه علوم پزشكي دانشگاه.

-         هماهنگي لازم براي شركت كارشناسان و اعضاي هيئت علمي در همايش هاي آموزش پزشكي.


تاریخ به روز رسانی: 1396/03/27
تعداد بازدید: 5189
Powered by DorsaPortal