حوزه علوم پزشکی دانشگاه ازاد
معرفي دفتر

معرفي دفتر توسعه پژوهش، فناوري و نوآوري علوم پزشكي

 دفتر توسعه پژوهش، فناوري و نوآوري علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي در راستاي تحقق توسعه علوم پزشكي با تدوين چشم انداز حركت به سمت دانشگاهي نوآور، پژوهش محور، كارآفرين و پيشرو در رشد و توسعه اقتصادي ارايه خدمات نوين پژوهشي و پيشتاز در توليد علم در سطح جهان در نظر دارد با نيل به اهداف نهادينه نمودن كيفيت پژوهش در جهت تحقق دانشگاه رقابت پذير، قرار گرفتن واحدهاي دانشگاه در رتبه بندي هاي ملي، منطقه اي، و جهاني گسترش توانمندي هاي علمي و پژوهشي دانشگاه و حركت به سمت رهبري خودگردان در سطح كشور اين نقش را گسترش دهد. شرح فعاليت هاي اين دفتر در 4 حوزه:

1- مديريت اسناد و اطلاع رساني پزشكي

2- مديريت توسعه و هماهنگي مراكز تحقيقاتي

3- مديريت توسعه مراكز رشد، پارك هاي علم و فناوري

4- مديريت امور پژوهشي

خلاصه مي شود.

 

تاریخ به روز رسانی: 1396/03/27
تعداد بازدید: 5287
Powered by DorsaPortal